be

Wiekenweg 10, 2387 Baarle - Hertog

Mijn Theeuwes
Voorbereiding Hitte

Voorbereiding Hitte

22 maart 2021 Richard Bastiaansen
Een van de grootste uitdagingen waarmee melkvee –en geitenhouders de afgelopen jaren mee worden geconfronteerd, is hittestress. De klimatologische omstandigheden in ons land zijn zodanig dat het warme (of hete) seizoen relatief lang is, er gedurende een langere periode intense stralingsenergie is en dat er over het algemeen een hoge relatieve vochtigheid is.

Hittestress is dus chronisch van aard, er is vaak weinig vermindering van de hitte tijdens de avonduren, en intense uitbarstingen van gecombineerde warmte en vochtigheid drukken de prestaties verder omlaag (zie afbeelding). Lacterende dieren produceren een grote hoeveelheid metabole warmte, in combinatie met een aangetast koelvermogen vanwege omgevingsfactoren, zorgt ervoor dat de warmtebelasting in de koe of geit toeneemt tot het punt dat de lichaamstemperatuur stijgt, de opname afneemt en uiteindelijk de productiviteit van de koe of geit afneemt.

 

Om de negatieve effecten te minimaliseren, kunt u zich in deze tijd alvast voorbereiden op het warme seizoen:

 

Controleren watervoorzieningen:

  • Biedt onbeperkt, schoon drinkwater aan en let op het aantal drinkpunten (minimaal 3 per groep)
  • Maak ventilators en ventilatieopeningen goed schoon
  • Denk aan het gebruik van broeiremmers en pensbuffers
  • Overweeg sproeiers op het dak of een vernevelingsysteem

 

Overleg met uw adviseur welke maatregelen u kan treffen om de hittestress zoveel mogelijk te beperken.

 

 

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "