be

Wiekenweg 10, 2387 Baarle - Hertog

Mijn Theeuwes
De rekenregels bij vleesvarkens gaan op de schop

De rekenregels bij vleesvarkens gaan op de schop

17 januari 2022 Victor Theeuwes
Om technische cijfers te kunnen vergelijken worden er op dit moment gecorrigeerde cijfers geproduceerd die voldoen aan de uniformeringsafspraken varkenshouderij uit 2012.

Het betreft cijfers over: 

 

  • Voerconversie
  • Voeropname
  • Groei
  • En zelfs gecorrigeerde voerkosten

 

Het huidige groeitraject waarvoor de correcties plaatsvinden is 25 – 117 kg (92 kg groei). Sinds 2012 zijn de geslachte gewichten echter opgelopen van 92 naar ong. 100 kg ofwel 8 kg meer geslacht gewicht met bijbehorende kg’s groei dus. Het traject waarover gecorrigeerd dient te worden is hierdoor dus veel langer geworden en daarmee zijn de effecten van minder juiste aannames dus veel groter. Men heeft dus redenen genoeg om dit kritisch te herzien. Er wordt op dit moment dan ook serieus aandacht aan besteedt door de betrokken partijen. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe de tabellen voor groei en VC in relatie tot gewicht en leeftijd er uit komen te zien. Er is inmiddels wel een voorstel gemaakt die naar verschillende marktpartijen is gestuurd ter beoordeling en eventueel ter verbetering. Nu staat dan ook nog niet vast op welk moment de nieuwe rekenregels en tabellen gaan gelden.
 

Er staat op 26 januari een nieuwe bijeenkomst gepland bij de WUR in Wageningen. Dan zullen wellicht een aantal besluiten worden genomen over het vervolgtraject. Dat de tabellen worden aangepast is wel zeker. Het gaat met name nog over de curves van groei, VC en voeropname in relatie tot leeftijd. Verder de verschillen in groei, VC en voeropname tussen beren, borgen en gelten. En als laatste de vraag of de curves per sekse mogelijk net een andere vorm hebben. Beren zouden aan het eind wel eens harder kunnen groeien terwijl borgen dat juist in de jeugd misschien beter doen vanwege een hogere voeropname capaciteit. Kortom er is op al deze punten wel besloten dat het moet worden aangepast maar nog niet definitief hoe. Om die reden kunnen we ook niet voorspellen wanneer dat in zal gaan. Wat inmiddels wel zeker is, is dat de gecorrigeerde cijfers van 25 tot 117 kg gaan veranderen naar 25 tot 125 kg. Er zijn nog meer weinig varkenshouders die varkens van 117 kg afleveren. 25 tot 125 is ook mooi een groeitraject van 100 kg. (Gemakkelijk ook met hoofdrekenen) De nieuwe correcties op de cijfers zullen minder invloed hebben omdat het traject waarover moet worden gecorrigeerd kleiner wordt (het licht in veruit de meeste gevallen dichter bij de werkelijkheid)

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "